3-(3-dimethylaminobenzoyl)-1-vinyl-pyrrolidin-2-one

Number: KB-325511
Chemical Name:3-(3-dimethylaminobenzoyl)-1-vinyl-pyrrolidin-2-one
CAS:
Molecular Formula:
Molecular Weight:

Request for Quotation